Co robimy

Property Management

Ceres Management Services (Ceres) jest firmą świadczącą kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami z biurami w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Od 2015 roku Ceres świadczy usługi Property Management i Project Management oraz komplementarne usługi dla portfela nieruchomości komercyjnych w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej, o łącznej powierzchni wynajmowalnej około 250 000 mkw.

Nasze podstawowe usługi z zakresu Property Management:

 • Zarządzanie najmem i relacjami z najemcami;
 • Fakturowanie i pobieranie czynszów i innych opłat;
 • Administracja opłatami serwisowymi;
 • Zarządzanie utrzymaniem i konserwacją nieruchomości;
 • Rozwój i zarządzanie budżetami nieruchomości;
 • Zarządzanie zamówieniami i wykonawcami;
 • Zarządzanie marketingiem i PR;
 • Sprawozdawczość operacyjna i finansowa.

Project Management

We wszystkich krajach, w których obecna jest firma CERES zapewniamy naszym Klientom doradztwo w zakresie zarządzania projektami, planowanie, egzekucję i monitorowanie wdrażanych na powierzchniach nieruchomości zmian obejmujących odnowienia, przebudowy, renowacje nieruchomości oraz wykańczanie powierzchni dla najemców w budynkach, w których zarządzamy. Wysokie kompetencje CERES umożliwiają wykonanie dla naszych Klientów prac o każdym stopniu złożoności i dostarczenie wartości dodanej.

Ceres koncentruje się na następujących kluczowych obszarach zarządzania projektami:

 • Przeprowadzanie kompleksowych studiów wykonalności;
 • Opracowanie jasnych i zwięzłych zakresów prac;
 • Zapewnienie zgodności projektu z celami i strategią biznesową właściciela;
 • Nadzór nad procesami architektonicznymi i inżynieryjnymi;
 • Zlecanie wszystkich prac kwalifikowanym wykonawcom;
 • Zarządzanie procesem wydawania pozwoleń;
 • Tworzenie i zarządzanie zespołem z jasno określonymi rolami i obowiązkami;
 • Szacowanie kosztów i opracowywanie budżetów projektów;
 • Ustalanie kamieni milowych, monitorowanie wyników i ocena postępów projektu;
 • Opracowanie skutecznych strategii ograniczania ryzyka;
 • Optymalizacja wydajności zespołu poprzez komunikację;
 • Przeprowadzenie odbioru powykonawczego.

Usługi komplementarne

W wybranych lokalizacjach i w zależności od zasobów lokalnych zespołów Ceres może świadczyć specjalistyczne usługi takie jak:

 • Usługi księgowe dla firm (SPV) obejmujące w pełni wszystkie lokalne wymagania ustawowe i grupowe dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdań finansowych i wsparcia audytów, a także lokalnej sprawozdawczości podatkowej i zgodności z obowiązującą literą prawa. Dzięki integracji usług księgowych z usługami zarządzania nieruchomościami oszczędzamy czas i pieniądze Klientów, szybko reagujemy dostarczając głęboką i kompleksową analizę z wykorzystaniem narzędzi raportowych zgodnie z wymaganiami Klienta.
 • Usługi Leasingu lub Zarządzania Leasingiem, począwszy od koordynacji i nadzoru procesu najmu (zewnętrzni agenci), poprzez ustalanie standardów korporacyjnych, realizację planów najmu, a skończywszy na stworzeniu kompletnej strategii najmu i marketingu nieruchomości, jej realizacji i wykonania.
 • Zarządzanie przygotowaniem do budowy i budową.
 • Due diligence, wsparcie przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości.